iPhone Screenshots

Description

Bankowość mobilna PeoPay dla klientów detalicznych i biznesowych korzystających z Pekao24 to wygodny dostęp do rachunków w Banku Pekao S.A oraz możliwość płacenia telefonem.

Część transakcyjna:
• procentowy lub kwotowy podgląd salda przed zalogowaniem
• dostęp do wszystkich posiadanych produktów i ich historii
• przelewy krajowe, zagraniczne i doładowania telefonów
• pożyczka gotówkowa oraz karta kredytowa „na klik”
• rozkładanie na raty spłaty transakcji kartą kredytową Elastyczną
• wymiana walut po preferencyjnych kursach
• wyszukiwarka w historii operacji, przelew z historii operacji i przelew zwrotny
• podsumowania wydatków w podziale na kategorie
• kalendarz płatności zaplanowanych
• wgląd w aktywa na rachunkach maklerskich w DM Pekao, przelew na rachunek własny z rachunku inwestycyjnego
• sprawdzenie historii operacji kont regularnych funduszy Pekao TFI
• zarządzanie kartami debetowymi do rachunków

Część płatnicza:
• logowanie i zatwierdzanie operacji 4-cyfrowym kodem PIN, odciskiem palca (Touch ID) lub skanem twarzy (Face ID)
• płacenie w internecie przez skanowanie kodu QR
• płacenie w internecie bezpośrednio z rachunków walutowych (jak kartą wielowalutową)
• Transakcje BLIK:
– szybkie i wygodne płatności w sklepach stacjonarnych oraz internetowych
– internetowe płatności bez konieczności ponownego użycia kodu
– wypłaty gotówki z bankomatów i terminali z logo BLIK
– wpłaty gotówki we wpłatomatach z logo BLIK
• natychmiastowe przelewy na numer telefonu do użytkowników PeoPay
• skanowanie kodu QR lub numeru rachunku np. z faktur do przelewu krajowego
• dodawanie karty Banku Pekao do Apple Pay bezpośrednio z aplikacji

Uwaga! Możliwość korzystania z aplikacji wymaga aktywacji usługi Pekao24 w oddziale Banku.

W aplikacji jest możliwość zmiany języka na angielski lub ukraiński. Przed zalogowaniem możesz obejrzeć demo podstawowych funkcji. Więcej informacji znajdziesz na www.pekao.com.pl.

---
PeoPay mobile banking for retail and business customers using Pekao24 enables convenient access to Bank Pekao S.A. accounts and possibility of paying by phone.

Transaction part:
• percentage or amount balance view before login
• access to all accounts of the customer and their history
• domestic and foreign transfers, telephone top-ups
• cash loan and credit card with just a click
• repaying transactions made by Elastyczna credit card in instalments
• currency exchange at preferential rates
• transaction history search
• transfer directly from history of operations and return transfer
• summary of expenses divided into categories
• possibility of rearranging the display order of products or hiding some of them
• calendar of scheduled payments
• insight into assets on brokerage accounts in DM Pekao, transfer to own account from the investment account
• checking the history of operations of Pekao TFI fund regular accounts
• debit cards management

Payment part:
• login and transaction authorization with 4-digit PIN, fingerprint (Touch ID) or face scan (FaceID)
• internet payments with QR code scan
• internet payments directly from foreign-currency accounts (similar to multi-currency card payments)
• BLIK Transactions:
- quick and convenient payments in stationery or internet stores
- internet payments without the necessity to use code again
- cash withdrawals from ATMs and terminals with BLIK logo
- cash deposit in ATMs with deposit option marked with BLIK logo
• instant transfers directly to telephone number to PeoPay users
• scanning QR code or account number e.g. from invoice for the domestic transfer
• adding your Bank Pekao card to Apple Pay directly from application

Application available in Polish, English or Ukrainian language. Before logging in you can also see application demo, which contains basic functions. More information available at www.pekao.com.pl.

What’s New

Version 3.27.1

• otwieranie konta online na "selfie"
• czat z konsultantem
• autoryzacja mobilna
• możliwość ustawienia salda kwotowego widocznego przed zalogowaniem
• nowy widok listy przelewów zdefiniowanych i cyklicznych
• nowe transakcje BLIK: wpłaty gotówki we wpłatomatach, wypłaty gotówki z terminali
• możliwość kopiowania do pamięci kodu BLIK (np. do wykorzystania przy płatnościach internetowych na smartfonie)
• jeszcze wygodniejsze przelewy na telefon z użyciem nowego szablonu
• komunikaty push
• ułatwiona zmiana języka aplikacji w menu Ustawienia

• online account opening by "selfie"
• chat with a consultant
• mobile authorization
• amount balance view before login yet available
• new predefined and recurrent transfers screen
• new BLIK transactions: cash deposit in ATMs with deposit option, cashback in POS terminals
• possibility to copy BLIK code to memory (in order to use in e-commerce payments on your smartphone)
• even easier transfers to a phone number using new template
• push notifications
• easy application language change available in menu Settings

• відкриття онлайн-рахунку на "selfie"
• Чат з консультантом
• mобільна авторизація
• налаштування можливості відображення доступних коштів перед входом
• новий вигляд переліку переказів за шаблоном і регулярних переказів
• нові транзакції BLIK: внесення готівки до банкомату, зняття готівки з терміналу
• можливість скопіювати до пам’яті BLIK код (напр. для використання онлайн платежів на смартфоні)
• ще більш комфортні перекази на телефон за допомогою нового шаблону
• повідомлення
• полегшена функція зміни мови додатку у меню Налаштувань

Ratings and Reviews

4.4 out of 5
26K Ratings

26K Ratings

zuraaawski ,

Was great until iOS 13.

Everything was working perfectly but after updating to iOS 13 I can start a payment in the browser using Przelewy24 or in other app but then when I want to pay using PeoPay the app crashes. Previously I had everything filled in and it was super easy to pay for everything. Small bug that I hope can be fixed soon.

Developer Response ,

Thank you for the feedback. We'll check it! Best regards, Bank Pekao S.A.

lvios ,

Outdated UI, BLIK doesn’t work

The UI is completely outdated, app doesn’t support devices with notch, months after they are on the market. Sending BLIK transfers is poor experience. Contact list do not even mention if your contact is setup for blik or not. It doesn’t recognize persons that are registered with proper phone number to BLIK as supported telling they will receive SMS with instructions how to receive the transferred amount. The SMS sent to the recipient doesn’t explain how to receive the money apart of suggesting to install and register to PeoPay. It points to PeoPay website which is outdated and redirects to some other Pekao mobile website. Registration on the recipient side is not possible if you’re not Pekao customer. This is totally against the concept of BLIK where easy transfers to phone numbers should be possible regardless of your Bank. Other banks can without issues provide a working solution, why Pekao is not capable as such a big player???

sickz0r ,

Not responsive on all views

Not on all screens app is proper designed. On iPhone SE everything looked beautiful, but on iP 11 the top corner buttons are on the layer behind the clock and battery, which makes them almost impossible to click on. Please change this because UX is a bit frustrating with this issues.

Developer Response ,

Thank you for the feedback. We'll check it! Best regards, Bank Pekao S.A.

Information

Provider
Bank Polska Kasa Opieki Spolka Akcyjna
Size
60.4 MB
Category
Finance
Compatibility

Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad and iPod touch.

Languages

English, Polish, Ukrainian

Age Rating
4+
Copyright
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like